img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


         Google ประกาศยุติให้บริการเว็บ Google Guru สิ้นเดือนเมษายนนี้

ทันทีที่พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ guru.google.com  ซึ่งเป็นบริการถามตอบ จาก Google ที่โด่งดังในอดีต โดยคุณโพสต์คำถาม ให้เพื่อนๆสมาชิกใน google guru ช่วยกันตอบ และโหวตคะแนนคำตอบที่ดีที่สุด ..  แต่กลับเห็นประกาศแถบสีฟ้าด้านบนว่า ตอนนี้ google guru กลายเป็นเว็บบริการแบบอ่านอย่างเดียว แล้ว และในวันที่ 30 เมษายนนี้ Google Guru จะหยุดให้บริการและนำเนื้อหาทั้งหมดออก

Google ได้เผยรายละเอียดผ่านทางประกาศ ชี้แจงกรณียุติการให้บริการ  Google Guru ว่า ตอนนั้น Google Guru ได้เกิดขึ้นในสมัยตลาดที่เกิดใหม่ยังไม่มาก แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นว่า เนื้อหาตลาดเกิดใหม่เติบโตขึ้นมากและเป็นเว็บในลักษณะเป็นเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น ซึ่งภาพรวมของเนื้อหา Google Guru มาเทียบกับเว็บอื่นๆแล้วกลับมีสัดส่วนน้อยมาก จึงประกาศยุติให้บริการ โดยจะปิดตัวลง 30 เมษายนนี้

ทั้งนี้หากคุณต้องการนำสิ่งที่เคยโพสต์บน google guru เก็บไว้ สามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ลงคอมได้ผ่านทางGoogle Takeout โดยให้รีบดาวน์โหลดก่อนวันที่ 30 เมษายนนี้

          

อ้างอิงจาก : http://www.it24hrs.com/2015/google-guru-discontinue-shutdown-30-april/

 

 Back to Top