img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


         วิธีส่งภาพผ่าน LINE แบบชัดๆ ไฟล์ขนาดเท่าจริง ไม่ต้องบีบอัด

ส่งภาพผ่าน Line ด้วยขนาดปกติไม่ถูกลดขนาดได้แล้ว แถมคนรับก็เซฟรูปใหญ่ได้!

สำหรับคนที่ชอบส่งภาพผ่านแอพพลิเคชั่น LINE รวมไปถึงบรรดาช่างภาพที่คงจะแฮปปี้ไม่ น้อยกับการอัพเดตของ LINE ในครั้งนี้ เมื่อ LINE ได้ท าการอัพเดตตัวแอพพลิเคชั่นให้สามารถส่งภาพใน ขนาดเดิมที่อยู่ในเครื่องของเราได้ รวมไปถึงผู้รับจะสามารถบันทึกรูปภาพขนาดใหญ่ที่ส่งมาเก็บเอาไว้ได้อีก ด้วย ท าให้ถ้าต้องส่งงานหรือไฟล์ภาพขนาดใหญ่ผ่านทาง LINE จะไม่ต้องกังวลว่าภาพที่ถูกส่งไปนั้นจะถูก ลดขนาดลง ซึ่งจากการทดลองใช้งานแล้วพบว่าสามารถส่งไฟล์ภาพขนาดใหญ่ได้ แต่ต้องใช้เวลานานกว่า ปกติขึ้นอยู่กับความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตBack to Top