img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


  สัมมนา Facebook รุกตลาด สร้างเศรษฐีเงินล้าน

วันที่ : 28 July 2016
สถานที : ณ ห้อง Boardroom 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร

  ขอเชิญสัมมนาหัวข้อ “INFOGRAPHIC เครื่องมือสื่อสารแนวใหม่สุดเจ๋งผ่าน Social media"

   วันที่ : 06 February 2016
   สถานที : ณ ห้อง meeting room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติ การพัฒนา Implement ระบบบัญชีในภาคอุตสาหกรรม

   วันที่ : 17 June 2015
   สถานที : ณ ห้องประชุม Board room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  สัมมนา e-Bidding 2016 ระบบการประมูลงานรับจ้างจากภาครัฐ

   วันที่ : 05 November 2016
   สถานที : วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ ห้อง Board Room 4ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ิ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ติดปีกให้กับองค์กรด้วย Office 365 ฟรี!!!สำหรับสมาชิกสภาอตสาหกรรมฯ

   วันที่ : 26 June 1472
   สถานที : ห้อง ส.อ.ท.1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเขตคันไซ

   วันที่ : 24 January 2016
   สถานที : ศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในเขตคันไซ

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติ ภายใต้หัวข้อ "GOOGLE APP การทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขั้นเทพ "

   วันที่ : 24 June 1472
   สถานที : ณ ห้องประชุม Board Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ขอเชิญร่วมศึกษาดูงานการเชื่อมโยงคู่ค้าธุรกิจออนไลน์ AEC CONNECT INDONESIA

   วันที่ : 20 January 2016
   สถานที : ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย (3 วัน 2 คืน)

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

   วันที่ : 10 June 2015
   สถานที : ณ คลังสินค้าอาหารแห้ง บางนา

รายละเอียด         ใบสมัคร
  โครงการ ftiebusiness สิินค้าราคาพิเศษสุด กับโปรโมชั่นที่ไม่ควรพลาด

   วันที่ : 11 May 2015
   สถานที : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  เทคโนโลยีเหนือเมฆ กับการใช้ Cloud ให้มีประสิทธิภาพ

   วันที่ : 27 November 2014
   สถานที : ณ ห้อง GS1 Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  รุกตลาด SME ยุคใหม่ด้วย Social Media และ Key Success สู่ตลาดอาเซียน สูตรสำเร็จที่ใครๆ ก็อยากรู้

   วันที่ : 11 November 2015
   สถานที : ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  เป็นเจ้าของแอพพลิเคชั่นเองได้ด้วย App Inventor

   วันที่ : 03 October 2014
   สถานที : ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง boardroom 3

รายละเอียด         ใบสมัคร
  การปฏิวัติระบบการผลิตและการแข่งขันในอนาคตด้วยเทคโนโลยี 3D printing

   วันที่ : 04 November 2015
   สถานที : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วยระบบการจัดการโซ่อุปทานอิเล็คโทรนิกส์ (e-Supply Chain)

   วันที่ : 03 November 2014
   สถานที : ศููนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา การผลิตอัจฉริยะเพื่อลดต้นทุน ด้วย Industry 4.0

   วันที่ : 15 October 2015
   สถานที : ห้อง Board Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  งานสัมมนาหัวข้อ ''ทำไม google Apps for Work ถึงโดดเด่นไม่เหมือนใคร"

   วันที่ : 09 April 2015
   สถานที : ณ ห้องประชุม Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เพื่อนธุรกิจออนไลน์” (AEC Connect)

   วันที่ : 15 October 2015
   สถานที : ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

รายละเอียด         ใบสมัคร
  Workshop "Autodesk Design Suite Standard เพื่อการออกแบบและเขียนแบบ"

   วันที่ : 03 October 2014
   สถานที : Boardroom 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ขอเชิญร่วมสัมมนา ไขข้อสงสัยเชิงลึก กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-Bidding

   วันที่ : 13 October 2015
   สถานที : ห้อง Meeting 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงสู่เพื่อนธุรกิจออนไลน์” (AEC Connect)ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

   วันที่ : 24 September 2015
   สถานที : ณ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

รายละเอียด         ใบสมัคร
  หนทางสู่ความสำเร็จการ Implement ระบบ ERP Mini Master ERP Management

   วันที่ : 21 July 2015
   สถานที : ณ ห้องประชุม Board Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียด         ใบสมัคร

Back to Top