img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 ไมโครซอฟท์จับมือพาร์ทเนอร์ เปิดตัวบริการ ‘ออฟฟิศ 365 สำหรับเอสเอ็มอี’
   

 

 

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศเปิดตัวพร้อมวางจำหน่าย บริการ ออฟฟิศ 365 สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Office 365 Small Business Premium)’ และบริการ ออฟฟิศ 365 สำหรับธุรกิจขนาดกลาง (Office 365 Midsize Business)’ เป็นทางการในประเทศไทย  พร้อมจับมือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) และพันธมิตรองค์กรธุรกิจ เพื่อให้การสนับสนุนเอสเอ็มอีในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่เออีซี

 บริการ ออฟฟิศ 365 จะเป็นผู้ช่วยให้เอสเอ็มอีไทยเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นและทันสมัยในการสร้างธุรกิจให้เติบโต และช่วยในการแข่งขันกับเอสเอ็มอีรายอื่นๆ และเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเพ่งความสนใจไปที่ความเชี่ยวชาญของตน และการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มที่นายฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

 ดร.วิมลกานต์  โกสุมาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  กล่าวว่า การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร  ตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร และช่วยสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย ให้พร้อมสู่การแข่งขันในระดับโลกได้

ขณะที่ คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันไทยมีเอสเอ็มอีที่จดทะเบียนเปิดดำเนินการ 2.65 ล้านราย คิดเป็นตัวเลขร้อยละ 37 ของจีดีพีของไทย หรือเท่ากับร้อยละ  99 ขององค์กรทั้งหมดในไทย

 ซึ่งระบบคลาวด์ที่ได้จากการใช้บริการ ออฟฟิศ 365 จะช่วยสร้างความเป็นต่อในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลทำให้เอสเอ็มอีของไทยมีจุดเด่นที่เหนือกว่าในการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งได้

 

 

ภาพ --- Microsoft Office365 for SMEs Launch in Thailand 

มร. ฮาเรซ คูบจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (แถวหน้า ตรงกลาง) พร้อมด้วย ดร.วิมลกานต์  โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. (แถวหน้า ขวาสุด), คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม (แถวหน้า ซ้ายสุด) และ คุณอรรคพงศ์ ลินพิศาล หัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด (แถวหลัง ซ้ายสุด) ร่วมด้วยตัวแทนจำหน่ายจากบริษัท    ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด และบริษัท

อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด

 

 Back to Top