img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 “การทำงานรูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง iPad (New Ways to Work with iPad)”
   

 “การทำงานรูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง iPad (New Ways to Work with iPad)”

 วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.


สัมมนา (เวลา 8.30 น. - 11.30 น.) ณ ห้อง โลตัส รับจำนวน 100 ท่าน ณ ห้องโลตัส 
Workshop (เวลา 13.00 น. - 16.15 น.) ณ ห้อง Board Room 2-3 รับจำนวน 60 ท่าน
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดโดย “สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” ร่วมกับ “Apple ”

 

 

>>>สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่<<<

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล คุณอารยา 094-564-6446 / 061-397-6747 e-mail araya.fti@gmail.comBack to Top