img src=..imagesblack_ribbon_top_left.png class=black-ribbon stick-top stick-left !-- อาลัยในหลวง Top Left -- !-- Top Right -- img src=..imagesKing_9_ts-6.png class=black-ribbon stick-top stick-right


 ฟรี!!! อบรมเชิงปฎิบัติการ ""หลักสูตร “การใช้ Facebook Marketing ในการส่งเสริม e - Business ในภาคอุตสาหกรรม""
   


defti.jpg
ฟรี!!! อบรมเชิงปฎิบัติการ 
 "หลักสูตร “การใช้ Facebook Marketing
ในการส่งเสริม e - Business ในภาคอุตสาหกรรม
"
ภายใต้ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ SMES ในภาคอุตสาหกรรม ทำธุรกรรม B2B 

(Business Transformation to Digital Economy)  

เพื่อเติมเต็มความสำเร็จให้ธุรกิจท่าน ด้วยระบบการค้าแบบดิจิตอลนับเป็นสิทธิประโยชน์อีกขั้น
สำหรับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งปรเทศไทย หนุนเศรษกิจดิจิทัล นำ e – Business
เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการภายใต้เว็บไซต์ www.ftiebusiness.com

+ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและมีหน้าร้านออนไลน์ ร่วมสนุก ลุ้นรับของรางวัลทันทีภายในวันอบรมคะ 
           
อีกหนึ่งรางวัลที่พลาดไม่ได้!!! มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลยอดขายดีเด่น สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน (ประกาศผลหลังจบโครงการค่ะ)
++ รับตั๋วเครื่องบินไปศึกษาดูงาน 4 วัน 3 คืน ณ ประเทศญี่ปุ่น 15 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง ฟรีทันทีค่ะ


กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. -16.30 น.
ณ   ศูนย์การค้า White Mall จังหวัดนนทบุรี

(รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน)pr_fb230117.jpg 

สมัครออนไลน์ได้ที่: https://goo.gl/forms/ramV2UGYnTYux7ey2

ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-345-1053 คุณปาณิศา อีเมล์ panisa.fti@gmail.com

หมายเหตุ :สภาฯจะแจ้งยืนยันการสมัคร โดยแจ้งทาง email เท่านั้น จึงถือเป็นการสมัครที่สมบูรณ์Back to Top